Truger, rammer med flettverk som spennes på føttene for å hindre nedsynking i løs og dyp snø, antagelig benyttet i mange tusen år i Asia, Nord-Amerika og Europa. Eldre truger hadde trerammer med flettverk av vidjer eller ståltråd. Kanadiske truger med flettverk av hudstrimler fra større dyr var ofte bøyd opp foran og opptil én meter lange og 60 cm brede. På hester er treplater brukt som truger. Moderne truger har ofte aluminiumramme og hel tråflate av kunststoff med bindinger.