Troløshetsdebatten, svensk kulturdebatt tidlig i 1960-årene. Til forskjell fra 1940-årenes politisk motiverte tredje standpunkt, innebar troløshet slik den opprinnelig ble formulert av Lars Gyllensten, en etisk problematisering av faste verdisystemer, men fikk snart karakter av allmenn relativisme. Ledende talsmenn var Bjørn Håkanson, Torsten Ekbom og P. O. Enquist.