Trinnskatt er en skatt til staten, og er en progressiv skattbruttoinntekt og annen personinntekt. Progressiv skatt vil si at skattenivået blir høyere for høyere inntekter. Grunnlaget for beregning av trinnskatt er det samme som for trygdeavgiften, det vil si brutto personinntekt uten kostnadsfradrag.

Trinnskatt erstatter det som tidligere het toppskatt. Trinnskatten ble innført fra og med inntektsåret 2016, samtidig som at skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 24 prosent. Innføringen av trinnskatt var nødvendig for å kompensere for provenytapet forårsaket av reduksjonen i skatten på alminnelig inntekt.

Trinnskatten har stigende skattesatser, og ble fra og med 2022 fordelt på fem trinn. De to laveste innslagspunktene for trinnskatt er betydelig lavere enn innslagspunktene var for den tidligere toppskatten, mens innslagspunktene for trinn 3 og trinn 4 tilsvarer de to innslagspunktene for toppskatten. Endringene i 2016 førte til at den totale skattesatsen (sum sats på alminnelig inntekt og trinnskattesats) ble redusert i forhold til tidligere.

Beregningsgrunnlag

Illustrasjon av beregning av trinnskatt med fire trinn

Trinnskatten til staten betales av personlige skatteytere i tillegg til skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift. Grunnlaget for beregning av trinnskatt for en personlig skatteyter er lønnsinntekt og/eller inntekter som erstatter lønnsinntekt, som for eksempel sykepenger, pensjon eller arbeidsavklaringspenger. Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak, deltakerlignet selskap eller aksjeselskap skal også inngå i beregningsgrunnlaget. Kapitalinntekter skal ikke tas med. Fradrag, som for eksempel rentefradrag, har ikke noe å si for beregningen av trinnskatten.

Beregning av trinnskatt for 2023

De fem innslagspunktene og tilhørende skattesatser for 2023 vises i Tabell 1.

Tabell 1: Innslagspunkt og skattesatser for trinnskatt 2023

Bruttoinntekt Trinnskatt i prosent
Under 198 350 kroner Ingen trinnskatt
Mellom 198 350 og 279 150 kroner 1,7 prosent
Mellom 279 150 og 642 950 kroner 4 prosent
Mellom 642 950 og 926 800 kroner 13,5 prosent
Mellom 926 800 og 1 500 000 kroner 16,5 prosent
Over 1 500 000 kroner 17,5 prosent

I 2023 hadde bosatte i Finnmark og Nord-Troms en lavere sats for trinn 3 enn innbyggere i resten av landet. Deres sats for trinn 3 var 11,5 prosent.

I tabell 2 vises beregninger av trinnskatt for ulike inntektsnivåer i 2023. I kolonne 3 i tabellen vises beregning av trinnskatt for en person bosatt i Sør-Norge som har en bruttoinntekt på 600 000 kroner. I kolonnene 5 og 6 vises tilsvarende beregninger for bruttoinntekter på henholdsvis 1,2 og 2,2 millioner kroner.

Tabell 2: Eksempel på beregning av trinnskatt 2023

Innslagspunkt for trinn (kr) Skattesats (prosent)

Trinnskatt på bruttoinntekt = 600 000 kr

Trinnskatt på bruttoinntekt = 1,2 millioner kroner Trinnskatt på bruttoinntekt = 2,2 millioner kroner
198 350 1,7 1374 1 374 1 374
279 150 4,0 12834 14 552 14 552
642 950 13,5 38 320 38 320
926 800 16,5 45 078 94 578
1 500 000 17,5 122 500
Sum trinnskatt 14208 99 324 271 324

En skatteyter med en bruttoinntekt på 600 000 vil betale 12 834 kroner i trinnskatt for 2023. En skatteyter med dobbelt så høy inntekt på 1,2 millioner kroner, må betale omtrent 99 324 kroner i trinnskatt. Det utgjør 8,28 prosent av bruttoinntekten. Dersom bruttoinntekten er 2,2 millioner kroner, vil trinnskatten utgjøre 12,33 prosent av bruttoinntekten (271 324 kroner).

For 2023 er det ventet at trinnskatten ville bidra til 83,8 milliarder kroner i skatteinntekter.

Beregning av trinnskatt for 2024

Tabell 3 viser innslagspunktene for trinnskatt for skatteåret 2024. Innslagspunktene for de laveste trinnene økte med 4,9 prosent, mens økningen i innslagspunkene for de tre høyeste trinnet var lavere. For det høyeste trinnet ble innslagspunktet redusert med 10 prosent. Skatteprosenten for de tre høyeste trinnene økte med 0,1 prosentpoeng. I 2024 er den spesielle skattesatsen for Finnmark og Nord-Troms for trinn 3 fjernet og erstattet med en økning i det særskilte fradraget for denne tiltakssonen.

Tabell 3: Eksempel på beregning av trinnskatt 2024

Innslagspunkt for trinn (kr) Skattesats (prosent) Trinnskatt på bruttoinntekt = 600 000 kroner Trinnskatt på bruttoinntekt = 1,2 millioner kroner Trinnskatt på bruttoinntekt = 2,2 millioner kroner
208 050 1,7 1442 1 442 1 442
292 850 4,0 12286 15 086 15 086
670 000 13,6 36 434 36 434
937 900 16,6 43 508 68 408
1 350 000 17,6 149 600
Sum trinnskatt 13728 96 470 270 971

En skatteyter med en bruttoinntekt på 600 000 kroner vil betale en trinnskatt på 13 728 kroner for skatteåret 2024. En skatteyter med en inntekt på 1,2 millioner kroner vil betale omtrent 96 470 kroner i trinnskatt. Det utgjør 8,04 prosent av bruttoinntekten. Dersom bruttoinntekten er 2,2 millioner kroner, vil trinnskatten utgjøre 12,31 prosent av bruttoinntekten (270 971 kroner).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg