trinnskatt

Artikkelstart

Trinnskatt er en skatt til staten, og er en progressiv skattbruttoinntekt og annen personinntekt. Progressiv skatt vil si at skattenivået blir høyere for høyere inntekter. Grunnlaget for beregning av trinnskatt er det samme som for trygdeavgiften, det vil si brutto personinntekt uten kostnadsfradrag.

Trinnskatt erstatter det som tidligere het toppskatt. Trinnskatten ble innført fra og med inntektsåret 2016, samtidig som at skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 24 prosent. Innføringen av trinnskatt var nødvendig for å kompensere for provenytapet forårsaket av reduksjonen i skatten på alminnelig inntekt.

Trinnskatten har stigende skattesatser og er fra 2022 fordelt på fem trinn (se illustrasjon). De to laveste innslagspunktene for trinnskatt er betydelig lavere enn innslagspunktene var for den tidligere toppskatten, mens innslagspunktene for trinn 3 og trinn 4 tilsvarer de to innslagspunktene for toppskatten. Endringene i 2016 førte til at den totale skattesatsen (sum sats på alminnelig inntekt og trinnskattesats) ble redusert i forhold til tidligere.

Beregningsgrunnlag

Trinnskatten til staten betales av personlige skatteytere i tillegg til skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift. Grunnlaget for beregning av trinnskatt for en personlig skatteyter er lønnsinntekt og/eller inntekter som erstatter lønnsinntekt, som for eksempel, sykepenger, pensjon eller arbeidsavklaringspenger. Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak, deltakerlignet selskap eller aksjeselskap skal også inngå i beregningsgrunnlaget. Kapitalinntekter skal ikke tas med. Fradrag, som for eksempel rentefradrag, har ikke noe å si for beregningen av trinnskatten.

Beregning

De fem innslagspunktene og tilhørende skattesatser for 2022 finnes i de to første kolonnene i tabellen under. Disse forandres fra år til år. I 2022 skal en ikke betale trinnskatt for inntekt under 190 350 kroner. For inntekter mellom 190 350 og 2 679 100 kroner, betales 1,7 prosent i trinnskatt.

For årlig bruttoinntekt mellom 267 900 og 643 800 kroner betales 4,0 prosent i trinnskatt og for bruttoinntekt mellom 643 8000 og 969 200 er satsen 13,2 prosent. For bruttoinntekt mellom 969 200 og 2 000 000 er trinnskatten 16,4 prosent. For all inntekt over 2 000 000 kroner, er trinnskattesatsen 17,4 prosent. Bosatte i Finnmark og Nord-Troms har en lavere sats for trinn 3 enn innbyggere i resten av landet. Deres sats for trinn 3 er 11, 4 prosent. Innføring av det 5 trinnet og en reduksjon i innslagspunktene for trinn 3 og 4 i 2022 i forhold til tidligere år, innebar en skatteskjerpelse for høye inntekter.

I kolonne 3 i tabellen vises beregning av trinnskatt for en person bosatt i Sør-Norge som har en bruttoinntekt på 1 200 000 kroner. I kolonne 4 vises tilsvarende beregning for en bruttoinntekt på 2 200 000 kroner.

Innslagspunkt for trinn kr)

Skattesats (prosent)

Trinnskatt i kr på bruttoinntekt = 1 200000

Trinnskatt i kr på bruttoinntekt= 2 200000

190 350

1,7

1 318

1 318

267 900

4,0

15 036

15 036

643 800

13,2

42 953

42 953

969 200

16,4

37 851

169 051

2 000 000

17,4

34 800

Sum trinnskatt

97 158

263 158

Til sammen vil en skatteyter med en bruttoinntekt på 1 200 000 betale cirka 97 158 kroner i trinnskatt i 2022. Det utgjør 8,1 prosent av bruttoinntekten. Dersom bruttoinntekten hadde vært 2,2 millioner kroner, ville trinnskatten utgjort ca. 12 prosent av bruttoinntekten (263 158 kroner).

For 2019 var det ventet at trinnskatten ville bidra til 72,7 milliarder kroner i skatteinntekter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg