trinnskatt

Artikkelstart

Trinnskatt er en skatt til staten, og er en progressiv skattbruttoinntekt og annen personinntekt. Progressiv skatt vil si at skattenivået blir høyere for høyere inntekter. Grunnlaget for beregning av trinnskatt er det samme som for trygdeavgiften, det vil si brutto personinntekt uten kostnadsfradrag.

Trinnskatt erstatter det som tidligere het toppskatt. Trinnskatten ble innført fra og med inntektsåret 2016, samtidig som at skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 24 prosent. Innføringen av trinnskatt var nødvendig for å kompensere for provenytapet forårsaket av reduksjonen i skatten på alminnelig inntekt.

Trinnskatten har stigende skattesatser og er fordelt på fire trinn (se illustrasjon). De to laveste innslagspunktene for trinnskatt er betydelig lavere enn innslagspunktene var for den tidligere toppskatten, mens innslagspunktene for trinn 3 og trinn 4 tilsvarer de to innslagspunktene for toppskatten. Endringene i 2016 førte til at den totale skattesatsen (sum sats på alminnelig inntekt og trinnskattesats) ble redusert i forhold til tidligere.

Beregningsgrunnlag

Trinnskatten til staten betales av personlige skatteytere i tillegg til skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift. Grunnlaget for beregning av trinnskatt for en personlig skatteyter er lønnsinntekt og/eller inntekter som erstatter lønnsinntekt, som for eksempel, sykepenger, pensjon eller arbeidsavklaringspenger. Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak, deltakerlignet selskap eller aksjeselskap skal også inngå i beregningsgrunnlaget. Kapitalinntekter skal ikke tas med. Fradrag, som for eksempel rentefradrag, har ikke noe å si for beregningen av trinnskatten.

Beregning

De fire innslagspunktene og tilhørende skattesatser for 2021 finnes i de to første kolonnene i tabellen under. Disse forandres fra år til år. I 2021 skal en ikke betale trinnskatt for inntekt under 184800 kroner. For inntekter mellom 184 800 og 260 100 kroner, betales 1,7 prosent i trinnskatt.

For årlig inntekt mellom 260 500 og 651 250 kroner betales 4,0 prosent i trinnskatt og for inntekt mellom 651 250 og 1021 550 er den 13,2 prosent. For all inntekt over 1021550 kroner, er trinnskattesatsen 16,2 prosent. Bosatte i Finnmark og Nord-Troms har en lavere sats for trinn 3 enn innbyggere i resten av landet. Deres sats for trinn 3 er 11, 2 prosent.

I kolonne 3 i tabellen vises beregning av trinnskatt for en person bosatt i Sør-Norge som har en bruttoinntekt på 1 200 000 kroner.

Trinn (innslagspunkt i kr)

Skattesats (prosent)

Beløp i kr

184800

1,7

1280

260100

4,0

15656

651250

13,2

48880

1021550

16,2

28908

Sum trinnskatt

7,9

94724

Til sammen vil denne skatteyteren betale cirka 94724 kroner i trinnskatt i 2021. Det utgjør 7,9 prosent av bruttoinntekten.

For 2019 var det ventet at trinnskatten ville bidra til 72,7 milliarder kroner i skatteinntekter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg