trinnskatt

Trinnskatt er en skatt til staten, og er en progressiv skattbruttoinntekt og annen personinntekt. Progressiv skatt vil si at skattenivået blir høyere for høyere inntekter. Grunnlaget for beregning av trinnskatt er det samme som for trygdeavgiften, det vil si brutto personinntekt uten kostnadsfradrag.

Trinnskatt erstatter det som tidligere het toppskatt. Trinnskatten ble innført fra og med inntektsåret 2016, samtidig som at skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 24 prosent. Innføringen av trinnskatt var nødvendig for å kompensere for provenytapet forårsaket av reduksjonen i skatten på alminnelig inntekt.

Trinnskatten har stigende skattesatser og er fordelt på fire trinn. De to laveste innslagpunktene for trinnskatt er betydelig lavere enn innslagpunktene var for toppskatt, mens innslagpunktene for trinn 3 og trinn 4 tilsvarer de to innslagpunktene for toppskatten. Endringene i 2016 førte til at den totale skattesatsen (sum sats på alminnelig inntekt og trinnskattesats) ble redusert i forhold til tidligere.

Beregningsgrunnlag

Trinnskatten til staten betales av personlige skatteytere i tillegg til skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift. Grunnlaget for beregning av trinnskatt for en personlig skatteyter er lønnsinntekt og/eller inntekter som erstatter lønnsinntekt, som for eksempel, sykepenger, pensjon eller arbeidsavklaringspenger. Beregnet personinntekt fra enmannsforetak, deltakerlignet selskap eller aksjeselskap skal også inngå i beregningsgrunnlaget. Kapitalinntekter skal ikke tas med. Fradrag, som for eksempel rentefradrag, har ikke noe å si for beregningen av trinnskatten (se figur).

Beregning

De fire innslagpunktene og tilhørende skattesatser for 2019 finnes i de to første kolonnene i tabellen under. Disse forandres fra år til år. I 2019 skal en ikke betale trinnskatt for inntekt under 174 500 kroner. For inntekter mellom 174 500 og 245 650 kroner, betales 1,9 prosent i trinnskatt. For årlig inntekt mellom 245 650 og 617500 kroner betales 4,2 prosent i trinnskatt osv. For all inntekt over 964800 kroner, er trinnskattesatsen 16,2 prosent. Bosatte i Finnmark og Nord-Troms har en lavere sats for trinn 3 enn innbyggere i resten av landet. Deres sats for trinn 3 er 11, 2 prosent.

I kolonne 3 i tabellen vises beregning av trinnskatt for en person bosatt i Sør-Norge som har en bruttoinntekt på 1 000 000 kroner.

Trinn (innslagspunkt i kr)

Skattesats (prosent)

Beløp i kr
174 500 1,9 1352
245650 4,2 15618
617500 13,2 45844
964800 16,2 5702
Sum trinnskatt 6,85 68516

Til sammen vil denne skatteyteren betale 68516 kroner i trinnskatt i 2019. Det utgjør 6,85 prosent av bruttoinntekten.

I 2019 er det ventet at trinnskatten vil føre til 17,5 milliarder kroner i skatteinntekter.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg