Trafikkopplæring er en praktisk og teoretisk opplæring for anskaffelse eller fornyelse av førerett som må dokumenteres med førerkort.Vegdirektoratet fastsetter læreplaner for trafikkopplæringen i hver førerkortklasse, med utgangspunkt i krav som er beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring. Formålet er å skape et tryggere trafikkmiljø.. Hele artikkelen