Moped, (til motor og pedal), motorsykkel med oftest ensylindret motor, med inntil 50 cm3 slagvolum og en maksimal konstruert hastighet på 45 km/t. Mopeder er ofte utstyrt med pedaler slik at de også kan beveges med fotkraft. Førere av moped må ha fylt 16 år. Er føreren i tillegg under 20 år og ikke har førerkort for motorsykkel, bil eller traktor, må han gjennomgå obligatorisk opplæring. Det er påbudt å bruke hjelm. Se også motorsykkel og førerkort.