Tjønnaks, planteslekt i tjønnaksfamilien. Flerårige vannplanter, helt nedsenket eller med flyteblad. Små, uanselige blomster i aks som stikker opp av vannet. Utbredt i alle verdensdeler. I Norge 15 arter. Vanlig tjønnaks, P. natans, gresstjønnaks og rusttjønnaks er vanlige i hele landet.