Gresstjønnaks, art i tjønnaksfamilien. 0,2–1 m lang med små, grønne flyteblad som kan mangle. Undervannsbladene er smale. Gresstjønnaks vokser i stillestående vann over hele landet, opp til 990 moh. Det er en sirkumpolar art.