Tilsynsloven, lov om statlig tilsyn med helsetjenesten fra 1984, omhandler Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkenes tilsyn med helsetjenesten og med helsepersonell.