Taumatin er et proteinbasert søtstoff med 2–3000 ganger høyere søthet enn sukker. Utvinnes av den vest-afrikanske planten Thaumatococcus danielli. Godkjent i EU til bruk i is og slikkerier, kode E957. Forbindelsen brytes ned i tarmen som andre proteiner, og inngår i det normale stoffskiftet.