Tangsprellfamilien, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Omfatter 14 arter hovedsakelig utbredt i det nordlige Stillehav. Bare to arter finnes i Nord-Atlanteren (én i Norge, tangsprell). De ligner hornkvabbene, men er mer sammentrykt fra sidene. Ryggfinnen er lang og har kraftige piggstråler. Gattfinnen er halvparten av ryggfinnens lengde. Brystfinnene er avrundede, og bukfinnene er små eller mangler helt. Tangsprellene lever blant vegetasjon på grunt vann i strandsonen.