Hornkvabbe, benfiskart i hornkvabbefamilien. Har to par grenede hudvedheng over øynene. Rygg og sider er gulbrune med mørkere sammenhengende tverrbånd. Hornkvabben kan bli opptil 25 cm lang. Finnes i tareregionen på hardbunn mellom 10 og 175 m dyp fra De britiske øyer til Varangerfjorden og Island.