Syntetisk brennstoff, betegnelse på gass- eller væskeformige brennstoff vanligvis fremstilt av syntesegass. Produktene er som regel hydrokarboner av samme type som de brensel- og drivstoffene man får fra petroleum. Vanlige produktbetegnelser er syntetisk naturgass, syntetisk olje og syntetisk bensin. Det er stor interesse flere steder i verden for å fremstille flytende brennstoffer av syntesegass basert på naturgass. Dette har bl.a sammenheng med at det finnes betydelige gassforekomster i fjerntliggende områder, bl.a. offshore, og at flytende produkter sammenlignet med gass både er lettere å lagre og transportere med skip. Videre blir industriell produksjon av syntetiske brennstoff viet betydelig interesse i perioder med høye priser på olje og naturgass fordi kull da blir et aktuelt råstoff for fremstilling av syntesegass. Se for øvrig Fischer–Tropsch-prosessen.