Svartsteinskvett, fugleart i trostefamilien. Begge kjønn er så å si helt svarte med hvitt halefelt og over- og undergump. Den er vel så stor som dompap. Hekker i steinet terreng i Sørvest-Europa og Nordvest-Afrika. Ikke med sikkerhet påtruffet i Norge.