Supertanker, populær betegnelse på store tankskip. Betegnelsen oppstod i 1950-årene for tankskip som oversteg ca. 30 000 tonn. Se skip (Moderne skipstyper).