Chagasteger, teger som tilhører familien rovteger, Reduviidae, underfamile Triatominae. Det er fem arter som er viktige for å overføre Trypanosoma cruzi (se trypanosomer), som fører til Chagas' sykdom: Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, T. brasiliensis, T. dimidiata og Panstrongylus megistus.