Studentutvalg, valgte studentrepresentanter for de enkelte avdelinger (fakulteter) ved universitet eller høyskole. Studentutvalget skal i første rekke ta seg av faglige og andre spørsmål i tilknytning til avdelingen. Utvalget er representert i avdelingsstyret (fakultetsrådet).