Den største av flere dekksbåter på skip, evt. redningsbåten, i motsetning til lettbåten.