Statlig høyskole, høyskole som ble opprettet i 1994 ved omorganisering av 98 regionale høyskoler. Omorganiseringen var i første rekke en administrativ sammenslåing som resulterte i 26 høyskoleenheter. Se høyskole.