Standrett, militær særdomstol som nedsettes i krigstid når det under ekstraordinære forhold ansees strengt nødvendig for å opprettholde disiplinen eller avskrekke likesinnede, at alvorlige lovbrudd som eksempelsvis desertering blir straffet på «stående fot» og etter «kort prosess». Etter den militære rettergangslov av 29. mars 1900 kunne standrettens dom bare gå ut på dødsstraff eller frifinnelse for standrettslig tiltale. Da dødsstraffen i den militære straffelov ble opphevet 1979, ble samtidig bestemmelsene om standrett opphevet.