Røstjern, solide flatjernsbeslag boltet vertikalt utenpå skipssiden som tar opp strekket fra vantene.