Støyskjerm, lydreduserende hindring mellom støykilde og mottager. De kan være naturlige, som terrengformasjoner eller vegetasjonsbelter, eller kunstig oppbygde, som frittstående vegger av tre, betong eller metall, jordvoller, beplantningsbelter eller bygninger.