Støttepunkt, sterkt befestet stilling som besettes for å holde viktig lende i en forsvarsstilling. Skal kunne forsvares mot angrep fra alle retninger, besettes normalt av tropp eller kompani.