Støkkjakt, jaktform hvor jegeren går i terrenget og selv skremmer (støkker) opp viltet og er parat for et hurtig fluktskudd. Utbredt jaktmetode ved blant annet rype-, skogsfugl- og andejakt. Se også jakt.