Sporhund, hund som brukes til å følge spor av vilt, særlig storvilt (f.eks. norsk elghund), både under jakt og når dyret er såret (f.eks. dachshunder). Betegnelsen brukes også om tjenestehunder som er utdannet til å oppspore og påvise bortkomne personer eller gjenstander (politihunder).