Tjenestehund, betegnelse på hund som er utdannet til spesielt tjenestebruk, f.eks. politihund, narkotikahund, minesøkerhund, vakthund og førerhund for blinde. Tidligere betegnelse på egen utstillingsgruppe i de nordiske land.