Spisskollektor, oppsamler for luftelektrisitet, brukes for å måle potensial i luften. En spisskollektor består av en metallspiss, ledende forbundet med et statisk voltmeter eller elektrometer. Hvis spissens potensial avviker vesentlig fra omgivelsenes, ioniseres luften omkring, og spissen trekker ladning til seg inntil den har fått samme potensial som omgivelsene. For å øke ionisasjonen og få nøyaktigere målinger legges ofte et belegg av radioaktivt stoff på spissen. Se luftelektrisitet, kollektor, flammekollektor.