Smalsøte, ettårig art i søterotfamilien. 5–20 cm høy, hele, sittende blad og rødfiolette blomster, som regel med fire fliker. Vokser på strandeng ved salt- og ferskvann langs kysten fra Østfold til Trøndelag.