Gentianella er en planteslekt i søterotfamilien med 125 arter i tempererte strøk på den nordlige og den sørlige halvkule. I Norge vokser 4 noe variable arter, se søte. Hele artikkelen

Ny artikkel