Slutning har i jus flere betydninger.

I prosessretten er slutningen konklusjonen i en dom eller kjennelse. Dette kalles gjerne en domsslutning.

I rettskildelære har man slutning i snever forstand og slutning i vid forstand.

Slutning i snever forstand er en prosess hvor man tolker en rettskildefaktor, for eksempel en lov, en dom eller et lovforarbeid, for å finne frem til denne rettskildefaktorens innhold; altså finne ut av hva som egentlig står i lovteksten, eller hvordan dommen eller lovforarbeidet skal forstås. Det finnes regler for hvordan rettsanvendere må slutte for å finne rett innhold i rettskildefaktoren. Disse reglene kalles slutningsregler. Slutningsreglene gjelder altså forståelsen av hver enkelt rettskildefaktor.

Slutning i vid forstand er å finne innholdet til rettsregelen som bestemmes når alle rettskildefaktorene til sammen behandles på korrekt vis. Det vil si i henhold til relevansreglene, slutningsreglene og vektreglene i rettskildelæren.

Litteratur

  • Ola Mestad (2019) Rettens kilder og anvendelse, i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.): Juridisk metode og tenkemåte.
  • Boe, Erik Magnus (2010) Innføring i Juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, tredje utgave. Universitetsforlaget.
  • Boe. Erik Magnus (2020) Grunnleggende juridisk metode, fjerde utgave, Universitetsforlaget
  • Mæhle, Synne Sæther og Aarli, Ragna (2022) Fra lov til rett, tredje utgave, Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg