Vektregler er i rettskildelæren regler, eller prinsipper, som mange sier, som avgjør innholdet til en rettsregel i tilfeller hvor slutningene fra forskjellige rettskildefaktorer trekker i ulik retning. For eksempel hvis slutningen fra lovteksten trekker i én retning, mens slutningen fra lovforarbeidene eller fra en høyesterettsdom trekker i en annen retning.

Faktaboks

Også kjent som

vektprinsipper

Vektreglenes innhold

I Norge er det ingen rettskilderegel som sier at én bestemt rettskildefaktor alltid skal være avgjørende eller at den alltid skal telle mer enn en annen rettskildefaktor. Rettskildebildet er mer nyansert og sammensatt enn det.

Lovteksten, eller lovens ordlyd som det også kalles i rettskildesammenheng, er gjennomgående den mest tungtveiende rettskildefaktoren, men det hender at slutningen fra lovteksten ikke blir utslagsgivende. Det kan for eksempel tenkes at Høyesterett i dom etter dom er har kommet til en annen rettsforståelse enn det lovens ordlyd tilsynelatende skulle tilsi. Enkelte ganger må lover tolkes på tvers av lovens ordlyd – innskrenkende, utvidende eller analogisk.

Samtidig er det sjelden galt å følge lovteksten. Lovteksten er vår fremste og viktigste rettskildefaktor.

Høyesterettspraksis er også en rettskildefaktor som nesten alltid avgjør tolkingsresultatet. Enkelte ganger er dette altså enda mer tungtveiende enn lovens ordlyd er.

Litteratur:

  • Ola Mestad (2019) Rettens kilder og anvendelse, i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.): Juridisk metode og tenkemåte.
  • Boe, Erik Magnus (2010) Innføring i Juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, tredje utgave. Universitetsforlaget.
  • Boe, Erik Magnus (2020) Grunnleggende juridisk metode, fjerde utgave, Universitetsforlaget
  • Mæhle, Synne Sæther og Aarli, Ragna (2022 Fra lov til rett, tredje utgave, Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg