Sliper, fagarbeider eller spesialarbeider (maskinoperatør) innenfor flere industrigrener, f.eks. jern- og metall-, porselens- og treforedlingsindustri.