Blandinger av leirmineraler m.m. i vann, olje eller andre væsker, se boreslam.