Finkornede sedimenter, f.eks. leirslam, gytjeslam. Ved herding av slam dannes bergarter som kalles slamstein.