Skogsvingel, flerårig art i gressfamilien. 50–120 cm høy, vokser i tuer med tynne strå og ca. 1 cm brede blad. Toppen har gulgrønne småaks, snerp mangler. Vokser på rik jord i lier og urer i lavlandet på Østlandet og langs kysten fra Østfold til Nordland.