Sjodogg, febersykdom som kan angripe sau, geit og ku. Den skyldes infeksjon med bakterien Ehrlichia phagocytophilia med skogflått som smittebærer. Inkubasjonstiden er 5–13 dager, og medfører høy feber i 4–22 dager, sløvhet, nedsatt appetitt og vekttap. Den langvarige feberen kan nedsette spermdannelse i opp til 2 måneder. Det er fare for abort hos drektige hunner. Dødeligheten er lav. Ved obduksjon sees sterkt svullen milt. I Norge opptrer sjodogg langs kysten av Sør-Norge i sommerhalvåret, hos sau særlig i mai/juni og i september. Bakterien kan også føre til sykdom på menneske, se ehrlichiose. Sjodogg fører til nedsatt immunitet hos dyrene og legger forholdene til rette for andre infeksjoner som stafylokokkpyemi (leddbetennelse, ryggmargsabscesser) pasteurellose, louping ill (også flåttbåren) og enterotoksemi.