Enterotoksemi, akutt sykdom som særlig rammer sauelam, men også kalv og geit. Den forårsakes av toksiner produsert i tarmen av bakterien Clostridium welchii og visse stammer av Escherichia coli(E. coli). Dyrene får heftig tarmbetennelse, og de fleste dør etter kort tid. Det finnes vaksine mot sykdommen.