Shipibo, panotalende indiansk folk i Peru, på østskråningen av Andesfjellene; teller noe over 16 000, og er nært beslektet med conibo. De bor i landsbyer med fra 50 til 400 innbyggere, og tradisjonelle næringsveier er hagebruk, jakt, fiske og sanking. I nyere tid har imidlertid spansktalende innflyttere overtatt mye av jorden, og i likhet med mange andre grupper har shipibo måttet ty til kunsthåndverk og souvenirproduksjon for turister for å overleve. De har rike tradisjoner innen keramikk og vevnad.