Shastra, den tidlige indiske litteraturens læretekster, særlig lærebøkene om dharma, som regulerer det religiøse og sosiale liv, men også grunntekster for filosofi, poesi, politikk m.m. Shastra er derfor etter hvert blitt betegnelse for vitenskap generelt.