Separere, skille, atskille (jfr. separasjon); skumme melk ved hjelp av separator.