Skriver, medhjelper ved utførelse av skriftlig arbeid. Betegnelsen er alminnelig brukt (alene eller med et forutgående ord som nærmere bestemmer stillingen og arbeidet) i offentlig forvaltning, i forretningslivet, i organisasjonslivet og i private forhold. Betegnelsen brukes både om høye (ledende) stillinger (generalsekretær, statssekretær) og om stillinger på lavere nivå (førstesekretær, administrasjonssekretær). Se kontorfagarbeider.