Kontorfagarbeider, yrkesutøver som arbeider med kommunikasjon, kundebehandling, tekstbehandling, mangfoldiggjøring, arkivering og enklere budsjett-, regnskaps- og saksbehandlingsarbeid. Arbeid knyttet til møter, reiser og andre arrangementer inngår også i fagområdet. Opplæringen i faget skjer normalt ved to års utdanning i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.