Sankthansoldenborre, billeart i familien skarabider (Scarabaeidae). Som voksen er billen 14–18 mm, brungul med lyse hår. Larven blir opptil 30 mm lang, er tykk, gråhvit og krumbøyd med 3 par brystføtter. Det tar 2 år før larven er fullvoksen. Opptrer på Øst- og Sørlandet. Levevis, skade o.l. tilsvarer hageoldenborre og kastanjeoldenborre. Se også oldenborrer.