Skrubbe, benfiskart i flyndrefamilien. Den blir sjelden mer enn 30 cm lang, men kan bli opptil 60 cm og veie 4 kg. Kjennes på de tallrike benknutene langs sidelinjen, og at den mangler knuter på gjellelokket. Skrubbe er høyrevendt, men ca. 1/3 er venstrevendt. Ikke så god matfisk som rødspette. Spesielt unge individer går ofte opp i elvene, men forplanter seg ikke i ferskvann. Den er utbredt fra Svartehavet til Kvitsjøen, mest på grunt vann.