Salisk, betegner lyse mineraler som kvarts, feltspater og feltspatoider, dessuten brukt om magmatiske bergarter som er rike på slike mineraler. Uttrykket er egentlig knyttet til bergartenes normative mineralinnhold (se norm). Jfr. felsisk og mafisk, som er knyttet til den modale sammensetning. Se også femisk.