Rubato, en viss frihet i forhold til grunntempoet under utførelsen av en komposisjon.