Ritardando, forkortes rit. eller ritard., litt etter litt langsommere.