Accelerando, forkortes acc. eller accel., gradvis hurtigere tempo, akselererende.