Rosetturt, planteslekt i bergknappfamilien. Ca. 170 amerikanske arter, de fleste i Mexico. De fleste mangler eller har bare kort stengel; bladene er kjøttfulle, glatte, blåduggete eller lodne og samlet i tette rosetter ved jordoverflaten. De klokkeformete blomstene sitter i aks-, klase-eller skjermlignende blomsterstand, som går ut fra bladhjørnene og bærer høyblad. Flere arter dyrkes som stueplanter eller utplantningsplanter som f.eks. E. gibbiflora (Mexico), som blir inntil 30 cm høy og har store, ovale, blåduggete blad i en fåbladet rosett, sølvrosett, E. elegans, som har sølvhvite, tykke blader og rosa blomster, kongerosett, E. fulgens, som har blader i løs rosett og rødbrune blomster, og dunrosett, E. setosa, som har kort stengel med lange, hvite hår og røde blomster med gul krone.