Rosenmåke er en fugleart i måkefamilien. Rosenmåkene er på størrelse med dvergmåke, og er altså en av de minste måkeartene, og veier rundt 120 gram. Voksne fugler i sommerdrakt har lys gråblå overside, rosahvit kropp og røde ben, samt svart halsring. Ungfugler kan minne om unge dvergmåker, men har kileformet hale. Rosenmåkene hekker i Øst-Sibir samt foruten tilfeldig enkelte andre steder i Høyarktis. Arten er registrert 24 ganger i Norge frem til 2018, og av disse er hele ni funn i Finnmark. I tillegg blir rosenmåker blir forholdsvis regelmessig registrert utenom hekketiden i isfylte farvann omkring Svalbard.