Rosenmåke, fugleart i måkefamilien. På størrelse med dvergmåke, vekt som en stor trost. Lys gråblå overside, rosahvit kropp og røde ben, i sommerdrakt med svart halsring. Hekker i Øst-Sibir, foruten tilfeldig enkelte andre steder i Høyarktis. Registrert 10 ganger langs norskekysten per 2003. Opptrer regelmessig utenom hekketiden i isfylte farvann omkring Svalbard.