Romteknolog, yrkesutøver som arbeider med vurdering og reparasjon av feil ved elektronisk kommunikasjons- og romteknologisk utstyr, telemetrisystemer og satellitt-teknologi. Arbeidet omfatter også utvikling og bruk av fagprogramvare for datainnsamling, analyse og geografiske informasjonssystemer. Opplæringen i faget skjer dels i videregående skole og dels i lære i bedrift. Skoledelen starter med et videregående trinn 1-kurs i elektrofag. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.